Media Win Win Dịch Vụ Quay Phim Chụp Ảnh số 1 Hà Nội

Chi phí dịch vụ thêm

    - Thêm 1 camera man: 2.500.000 ( 1 buổi ) - 3.500.000 ( 2 buổi )

    - Chất lượng video 4K: 2.000.000

    - Flycam: 3.000.000

  • 0989.428.668
Sản phẩm cùng loại
.
.
.
.
MEDIA WIN WIN - DỊCH VỤ QUAY PHIM CHỤP ẢNH